SHOP
BÖCKER:

Klicka på länkar eller bilder för att komma till de nätbutiker som säljer produkterna.


UTE NU: Fjärde boken: Maskernas stad

Vill du köpa ett signerat exemplar av DARC AGES-böckerna?
Besök författarens monter på höstens Bokmässa i Göteborg!
A.R.Yngve delar monter A01:52 med TiraTiger Förlag, i Fantastikgränden.





DARC AGES - De mörka tidevarven - de första tre delarna i storpocket:
Första boken: Uppvaknandet
Andra boken: Ödemarkens barn
Tredje boken: Slaget om framtiden

David Archibald blir uppväckt ur en frusen sömn. Han befinner sig 900 år in i framtiden, i en värld ärrad av katastrofer och krig. Civilisationen har dragit sig tillbaka till befästa stadsstater, där feodalherrarna och deras riddare härskar. David finner sitt öde: att rubba denna medeltida framtid i sina grundvalar och starta en ny renässans. Han blir den osannolike hjälten kallad DARC.



DARC AGES - De mörka tidevarven - e-böcker:
Första boken: Uppvaknandet
Andra boken: Ödemarkens barn
Tredje boken: Slaget om framtiden
Fjärde boken: Maskernas stad

OBS: Bokserien finns också i en engelsk version.

Ännu fler DARC AGES-produkter finns på CafePress!


Tillbaka