SHOP
BÖCKER:

Klicka på länkar eller bilder för att komma till de nätbutiker som säljer produkterna.

SVENSK NYUTGÅVA av bokserien DARC AGES på Saga Egmont Förlag (2021)

Hela bokserien finns även på Storytel.
DARC AGES - De mörka tidevarven - de första tre delarna i storpocket:
Första boken: Uppvaknandet
Andra boken: Ödemarkens barn
Tredje boken: Slaget om framtiden
Fjärde boken: Maskernas stad

David Archibald blir uppväckt ur en frusen sömn. Han befinner sig 900 år in i framtiden, i en värld ärrad av katastrofer och krig. Civilisationen har dragit sig tillbaka till befästa stadsstater, där feodalherrarna och deras riddare härskar. David finner sitt öde: att rubba denna medeltida framtid i sina grundvalar och starta en ny renässans. Han blir den osannolike hjälten kallad DARC.OBS: Bokserien finns också i en engelsk version.


Tillbaka